REGISTRACIJA Į TRENIRUOTES PRASIDEDA NUO 8:00 VAL.