INFORMACIJA PRIEŠ NEMOKAMŲ UŽSIĖMIMŲ LANKYMĄ

INFORMACIJA PRIEŠ NEMOKAMŲ UŽSIĖMIMŲ LANKYMĄ

Prieš pradedant lankytis nemokamuose užsiėmimuose, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei gauti gydytojų rekomendacijas/patarimus.

Visa atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, gydytojų rekomendacijų nesilaikymo, nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų, atsiradusių lankantis nemokamuose užsiėmimuose, tenka dalyviui.

Organizatoriai neatsako ir neatlygina dalyviui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.